fbpx
Brobyggerstiftelsen
april 13, 2020
Miljøteknikk Terrateam
april 13, 2020

Rana senterparti

Valgkampmateriell

Ta hele Norge i bruk. Senterpartiet mener det er god samfunnsøkonomi å utnytte naturgitte og menneskelige ressurser i hele landet. Det er et politisk ansvar å sørge for balansert regional utvikling, en aktiv distriktspolitikk og tilgang til kompetent arbeidskraft i alle deler av landet. Verdiskaping krever at det offentlige driver en aktiv næringspolitikk og sikrer nasjonalt eierskap til naturressursene. Offentlig eierskap kan være hensiktsmessig i næringer og bedrifter med nasjonal, strategisk betydning. Utvikling av infrastruktur skal være framtidsrettet og gi like muligheter til utvikling for næringsliv og innbyggere over hele landet.

Mac&Tusj har utviklet valgprogram og facebook materiell til Rana Senterparti. Humor og avkrefting av myter er gjennomgangstema.
Les hele brosjyren her på Issuu

 
Følg oss på Facebook