fbpx
Rana Blad marked
april 13, 2020
Studio A frisør
april 13, 2020

Rana kommune - språkprofil

Grafisk design

Språkprofilen til Rana kommune er en veileder og et oppslagsverk for ansatte som jobber med formidling gjennom tekst, uansett målgruppe. Inneholder råd og retningslinjer som skal hjelpe å tilpasse teksten til leseren.
Ansatte i Rana kommune produserer store mengder tekst i kommunikasjonen med innbyggerne og andre. De skriver for innbyggere, som skal oppleve åpenhet, respekt, samarbeid og tillit – dette er kommunens kjerneverdier.
Når de skriver slik at leserne finner det de trenger (rettigheter), at de forstår det de finner (plikter), og at de kan bruke det de finner til å gjøre det de skal (muligheter). Et klart og tydelig språk sikrer dette.

Språkprofilen har et lett og luftig design som ikke forstyrrer innholdet, men systematiserer innhold og bolkene med tips. Formatet er liggende A5 slik at profilen kan være plassert over tastaturet og dermed være lett tilgjengelige for brukerne.

Bildene er fra Sjøfronten som er en gangstien langs sjøen fra Havmannplassen til småbåthavna i Mo i Rana anlagt i 2017. Tekstlinjene er utdrag fra et dikt av den lokale forfatteren Laila Stien fra diktsamlingen ”Av jern”. Føste opplag er 500 stk, men finnes også som en digital versjon til bruk internt i Rana kommune.

Mac&Tusj har levert foto og grafisk design.
Følg oss på Facebook